Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Photo a day 24-31 July 2016


Day 24: X is for...Day 25: Y is for.... youngDay 26: Z is for....zooDay 27: OneDay 28: TwoDay 29: ThreeDay 30: FourDay 31: Five
Photo a day 17-23 July 2016


Day 17: Q is for.....Quirinale garden in RomaDay 18: R is for....riverDay 19: S is for....streetDay 20: T is for...Tiber riverDay 21: U is for....umprellaDay 22: V is for.....viewDay 23: W is for....windows
Photo a day 9-15 July 2016


Day 9: I is for...ice creamDay 10: J is for...jamDay 11: K is for....KnifeDay 12: L is for...lampDay 13: M is for... mermaidDay 15: O is for...orangeDay 16: P is for....park
Photo a day 1-8 July 2016


Day 1: A is for....artwork by meDay 2: B is for...bridgeDay 3: C is for...chilli
Day 4: D is for...dogDay 6: F is for.... flowerDay 7: G is for...greenDay 8: H is for...hearts